ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΥΣ

Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί µέλος του Σωματείου για να θεωρείται πλήρες είναι τα εξής:

6 χρόνια ελάχιστη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση πρώτου πτυχίου σε συναφή κλάδο της ψυχικής υγείας, τουλάχιστον 3 ετών και μετεκπαίδευση στην γνωστική ή/και συμπεριφορική ψυχοθεραπεία που να πληρεί τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που το πρώτο πτυχίο δεν είναι συναφές, ο αιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφτεί αφού έχει αποδείξει επαρκή εκπαίδευση στην ΓΣΨ. Το σωματείο δύναται να ζητήσει επιπλέον εκπαίδευση ή/και πρακτική άσκηση ή/και εποπτεία, έτσι ώστε να πληρεί τα κριτήρια εγγραφής.

Τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία. Το πρόγραμμα/τα μετεκπαίδευσης στην ΓΣΨ που έχει παρακολουθήσει το υποψήφιο µέλος θα πρέπει να έχει/ουν ένα σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων και γνώσεων όπου θα εµπεριέχει τουλάχιστον τα πιό κάτω :

Α. Μελέτες, εξετάσεις, έρευνες.

Β. Μελέτη περιστατικού ή ερευνητική διατριβή , ή ερευνητικό άρθρο.

Γ. 2 μελέτες περιστατικού.

Δ. Αναλυτικό αρχείο εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει

• 450 ώρες τουλάχιστο, εκπαίδευσης στην θεωρεία, τις δεξιότητες και τεχνικές της ΓΣΨ όπως ορίζεται από τον EABCT (εκ των οποίων οι 200 ώρες παρέχονται απευθείας από εκπαιδευτές γνωστικής ή/και συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας που έχουν αποδεδειγμένη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία σε συμφωνημένο μετεκπαιδευτικό ή πρόγραμμα σπουδών από το σωματείο.

• 200 ώρες τουλάχιστο , εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης (ολοκλήρωση τουλάχιστον 8 περιστατικών, εκ των οποίων έστω 3 από αυτά είναι διαφορετικής φύσεως και για τα οποία τηρήται λεπτομερές αρχείο π.χ. αρχείο θεραπευτή µε σημειώσεις από κάθε συνεδρία ή βίντεο ή cd µε ηχογραφημένες τις συνεδρίες ή αρχείο εποπτείας.)

• 100 ώρες εποπτείας (από γνωστικούς ή/και συμπεριφορικούς ψυχοθεραπευτές)

• 100 ώρες Προσωπική θεραπεία/ Αυτογνωσία

Αυτά είναι τα ελάχιστα κριτήρια και δεν αποκλείει ένα διεθνή οργανισμό που απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το χρόνο για την επίτευξη των κριτηρίων εκπαίδευσης µε βάση τις δικές του απαιτήσεις.

Το διοικητικό συµβούλιου δύναται να τροποποιήσει και/ή επαναπροσδιορίσει τα παραπάνω κριτήρια κατόπιν οµόφωνης ψηφοφορίας