ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

Γιατί να γίνετε μέλη στον Σύνδεσμο Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (ΣΓΣΨΚ);

 

Στόχος του ΣΓΣΨΚ, στο άμεσο μέλλον, είναι η επιτέλεση κατάλληλων ενεργειών έτσι, ώστε να αποτελέσει τον αντιπρόσωπο των Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών στην Κύπρο, του πλέον κατάλληλου και διεθνώς αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Γνωσιακών Συμπεριφορικών Θεραπειών – European  Association of Cognitive Behavioural Therapy (EACBT). Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας στις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο ΣΓΣΨΚ βρίσκεται στη διαδικασία εγγραφής του στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών (ΠΣΨ), ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ψυχοθεραπευτών (European Association of Psychotherapy – EAP).  Αυτό σημαίνει ότι εν ευθέτω χρόνω, ενδέχεται ο ΣΓΣΨΚ να αποτελεί μέρος των διαβουλεύσεων για τα επερχόμενα γεγονότα της ψυχοθεραπείας στη Κύπρο, παρέχοντας την ίδια στιγμή τη δυνατότητα ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης στις σημαντικές αποφάσεις του ΠΣΨ. Ακόμα και αν κάποιος είναι εγγεγραμμένο μέλος στον ΠΣΨ ως επαγγελματίας και του παρέχεται η πρόσβαση στα πιο πάνω, εύκολα μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι η επιπρόσθετη δυναμική που προσφέρεται μέσα από ένα σώμα όπως ο ΣΓΣΨΚ διαφέρει σημαντικά.

Ο ΣΓΣΨΚ σας εξασφαλίζει την ενημέρωση σχετικά με επερχόμενες εξελίξεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις κλπ. που σχετίζονται με τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (και όχι μόνο), αλλά και τη συμμετοχή σας σε αυτές. Αυτό το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επέλθει, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο, με κάποιον άλλο πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Ο ΣΓΣΨΚ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όσων περισσότερων, δυνατόν, Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών στην Κύπρο. Η άποψη σας για την πορεία που θα ακολουθήσει αυτό το σχετικά πρωτοποριακό για τα Κυπριακά δεδομένα επιχείρημα, είναι ευπρόσδεκτη και συνάμα πολύτιμη.