ΣΓΣΨΚ

Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου

Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (ΣΓΣΨΚ) δημιουργήθηκε επίσημα ως Σωματείο τον Φεβρουάριο του 2015,από 21 ιδρυτικά μέλη και αποτελεί τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο που έχει στόχο την διαμόρφωση υψηλών προδιαγραφών του επαγγέλματος αλλά και να φέρει κοντά όσους ασχολούνται με τη θεωρία και την πρακτική της Γνωσιακής ή/και Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας.

Ο Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (ΣΓΣΨΚ) απευθύνετε σε όλους τους επαγγελματίες και πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας αλλά και έκτος αυτής.

Ως εκ τούτου όλες οι πληροφορίες, αιτήσεις μελών, καταστατικό του σωματείου, εσωτερικοί κανονισμοί υπάρχουν σε τρεις γλώσσες, την ελληνική, την τούρκικη και την αγγλική.

Ο Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (ΣΓΣΨΚ), αποτελεί πλήρες μέλος και τον μοναδικό φορέα που εκπροσωπεί την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία για τη Συμπεριφορική και Γνωσιακή Θεραπεία (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies- EABCT).

EACBT

Οι βασικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι

 1. Η ενεργή συμβολή στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.
 2. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ψυχικής νόσου και υγείας, ψυχολογίας και συμπεριφοράς.
 3. Η οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και συγκεντρώσεων με σκοπό την ενημέρωση στην έγκυρη και αξιόπιστη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.
 4. Η προώθηση της νόμιμης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατοχύρωσης του Γνωσιακού Συμπεριφορικού Ψυχοθεραπευτή σε Παγκύπριο επίπεδο.
 5. Η προώθηση και η εκπαίδευση της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, με βάση τους τρόπους και τα μέσα που καταγράφονται στο Άρθρο 4 και χωρίς η εν λόγω εκπαίδευση να θεωρείται ότι οδηγεί ή να αποτελεί μέρος εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας από προσοντούχους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 6. Η προώθηση κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας στο χώρο της ψυχοθεραπείας Η ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου με συναφείς ομίλους, συνδέσμους και σωματεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
 7. Η εκπροσώπηση του Σωματείου σε δημόσια, ιδιωτικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς για θέματα ψυχοθεραπείας
 8. Η εκπροσώπηση της Κύπρου σε δημόσια, ιδιωτικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς για θέματα ψυχοθεραπείας, σε συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
 9. Η προώθηση της επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του σωματείου, καθώς και με άλλους επαγγελματίες από τον χώρο της ψυχικής υγείας.
 10. Η προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης των μελών του Σωματείου στην Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, με βάση τους τρόπους και τα μέσα που καταγράφονται στο Άρθρο 4 και χωρίς η εν λόγω εκπαίδευση να θεωρείται ότι οδηγεί ή αποτελεί μέρος εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας από προσοντούχους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Γίνετε μέλος του ΣΓΣΨΚ

Όταν πραγματοποιείς εγγραφή ως μέλος σε ένα επαγγελματικό σύνδεσμο όπως τον Σύνδεσμο Γνωσιακών Συμπεριφορικών Κύπρου, δύναται να σου παρέχει εκτός των άλλων:

 1. Πρόσβαση και δυνατότητα ενεργής δράσης στις εξελίξεις του επαγγέλματος σε Κύπρο και Ευρώπη.
 2. Δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και επάρκειας.
 3. Συμμετοχή στη ηθική και δεοντολογική ευθύνη, της διασφάλισης του επαγγέλματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 4. Αυτόματη (ή με συντομότερες διαδικασίες), αναγνώριση από άλλους οργανισμούς όπως τον EABCT, και ως εκ τούτου περισσότερες ευκαιρίες επιλογών.
 5. Εγγραφή σε λίστες εγκεκριμένων Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών, με στόχο την ενημέρωση και ευκολότερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων.
 6. Ενημέρωση για μελλοντικές εκδηλώσεις και εξελίξεις (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις, νομοθετικές εξελίξεις) στο αντικείμενο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας και γενικότερα της ψυχοθεραπείας.
 7. Εύρος ευκαιριών συμμετοχής σε δράσεις του Συνδέσμου (π.χ. ομιλητής, εισηγητής, συντονιστής, υποστηρικτική ομάδα, κλπ.).
 8. Δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικά διαμορφωμένες ομάδες στο διαδίκτυο, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, εργαλείων και βιβλιογραφίας για την Γνωσιακή Συµπεριφορική Ψυχοθεραπεία.
 9. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις οποιεσδήποτε τακτικές, έκτακτες ή Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. Άλλες διευκολύνσεις που ο Σύνδεσμος διεκδικεί προς τα Μέλη του (π.χ. εκπτώσεις σε συνέδρια, διαλέξεις κλπ.)
 10. group session

Κριτήρια & Κατηγορίες

ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Βασικό Πτυχίο στο τομέα της ψυχικής υγείας (τουλάχιστον 3ετες) × ×
450 ώρες το ελάχιστον, εκπαίδευσης στην θεωρία, τις δεξιότητες και τεχνικές της ΓΣΨ ( 200 ώρες από εκπαιδευτές γνωστικής ή/και συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας που έχουν αποδεδειγμένη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία) × × ×
200 ώρες το ελάχιστον, εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης (ολοκλήρωση τουλάχιστον 8 περιστατικών, εκ των οποίων έστω 3 από αυτά είναι διαφορετικής φύσεως και για τα οποία έχει τηρηθεί λεπτομερές αρχείο ) × × ×
100 ώρες εποπτείας (από γνωστικούς ή/και συμπεριφορικούς ψυχοθεραπευτές) × × ×
100 ώρες Προσωπικής θεραπείας/ Αυτογνωσίας × × ×
Σε διαδικασία εκπαίδευσης στην ΓΣΨ × × ×
Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου MSc ή /και PhD στη ψυχολογία, συμβουλευτική, κοινωνική εργασία, ψυχιατρική ή άλλο σχετικό τομέα της ψυχικής υγείας. × × ×
Πέντε χρόνια αποδεδειγμένης κλινικής άσκησης βασισμένη στη ΓΣΨ που θα καλύπτει τουλάχιστο 1000 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης και οι οποίες αποδεικνύονται με γραπτή βεβαίωση από τον/τους επόπτες. × × ×
Δυο συστατικές επιστολές από ειδικούς ψυχικής υγείας γνώστες των γνωσιακών συμπεριφορικών δεξιοτήτων του αιτητή. × × ×
Ενασχόληση με θέματα ΓΣΨ(παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ σεμιναρίων, διδασκαλία, συγγραφή επιστημονικών άρθρων κ.α.) × × ×
Κόστος Εγγραφής 80€ 50€ 20€ 80€
Αίτηση Εγγραφής Κατεβάστε (PDF) Κατεβάστε (PDF) Κατεβάστε (PDF) Κατεβάστε (PDF)

Οργανισμοί και Εταιρείες

ΠΛΗΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΗ
Νόμιμα εγγεγραμμένος οργανισμός ή εταιρεία που να έχει μια υπεύθυνη διοικητική δομή και είναι συµβατός µε τις κατευθυντήριες γραμμές του Σωματείου όπως ορίζονται από το καταστατικό και το Δ.Σ.
Να λειτουργεί ως οργανισμός ή εταιρεία για τουλάχιστον 2 χρόνια ×
Κόστος Εγγραφής 150€ 100€
Αίτηση Εγγραφής Κατεβάστε (PDF) Κατεβάστε (PDF)

Παράπονα

Για εξέταση παραπόνων μπορείτε να αποταθείτε στο Δ.Σ του Σ.Γ.Σ.Ψ.Κ.

hipster group