ΣΓΣΨΚ

Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου

Γνωσιακή Συµπεριφορική Θεραπεία

Μια σύντομη γνωριμία με την Γνωσιακή Συµπεριφορική Θεραπεία

CBT

Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, είναι μια μορφή σύντομης ψυχοθεραπείας και αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες, αξιόπιστες και έγκυρες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.

Στόχος της, μέσα από μια σχέση συνεργασίας, επικεντρωμένη στο «εδώ και τώρα», να υποστηρίξει το άτομο να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του και να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε μια κατάσταση ή ένα γεγονός, προκαλούνται ανάλογα συναισθήματα, συμπεριφορές αλλά και η εμφάνιση ανάλογων σωματικών αντιδράσεων.

 • Καθημερινές δυσκολίες

 • Διαταραχή Πανικού

 • Αγοραφοβία

 • Φοβίες, Ειδικές Φοβίες

 • Κοινωνική Φοβία

 • Διαταραχές του Ύπνου

 • Ψυχώσεις

 • Διπολική Διαταραχή

 • Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

 • Ανορεξία

 • Βουλιμία

 • Μετατραυματικό Στρες

 • Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

 • Σωματόμορφες Διαταραχές

 • Κατάθλιψη, Αυτοκτονικότητα και Πένθος

 • Σεξουαλικές δυσλειτουργίες

 • Διαταραχές Προσωπικότητας

 • Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους

Βασικά Σημεία

Αναλυτικότερα, εστιάζει στο «εδώ και τώρα», δηλαδή στην δυσκολία που εντοπίζει το άτομο στο σήμερα. Xρησιμοποιώντας ποικιλία μεθόδων και τεχνικών, σκοπεύει να ενισχύσει και να βοηθήσει το άτομο να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, και να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει, κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

Η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της ΓΣΨ, αφού μαζί συμμετέχουν ενεργά στη θεραπευτική διαδικασία, θέτωντας στόχους και συμφωνώντας τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψουν για να τους πετύχουν.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της ΓΣΨ αποτελεί η καθορισμένη και δομημένη συνεδρία.Η αντζέντα της συνεδρία καθορίζεται με τη συνεργασία του θεραπευτή και του εξυπηρετούμενου.

Μέσα από τις συναντήσεις, η ΓΣΨ εντοπίζει τους φαύλους κύκλους του ατόμου. Τις επαναλήψεις δηλαδή, που παγιδεύεται το άτομο ή το εμποδίζουν από το να πετύχει τους στόχους του.

Επιπλέον, επικεντρώνεται στον εντοπισμό μη-ρεαλιστικών/βοηθητικών τρόπων σκέψης, που συντηρούν τις επαναλήψεις στόχεύοντας στην αντικατάσταση τους με πιο ρεαλιστικές/βοηθητικές σκέψεις. Στόχο αποτελεί η ρύθμιση του συναισθήματος και η υιοθέτηση πιο λειτουργικών και αποτελεσματικών συμπεριφορών, φέρνοντας το άτομο πιο κοντά στους στόχους του.

session

Η βασική της φιλοσοφία, ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες, αν γνωρίσουν τον εαυτό τους και τους δοθούν τρόποι και μεθόδοι γι’ αυτό.

Έτσι μέσα από μια συγκεκριμένη δομή, όπου ενισχύεται ο ενεργός ρόλος του ατόμου και προμηθεύοντας το με μια σειρά εργαλείων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετά την λήξη της θεραπείας, προωθείται και επιδιώκεται η αυτονομία του ατόμου.

Αν και όπως προαναφέρθηκε η διάρκεια της είναι συνήθως σύντομη, ο αριθμός των συνεδριών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα κάθε ατόμου. Ο χρόνος κάθε συνεδρίας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 45-60’ και όλα τα παραπάνω μπορούν να εφαρμοστούν και σε συνεδρίες πέραν του ενός ατόμου, όπως για παράδειγμα την οικογενειακή θεραπεία, τη θεραπεία ζεύγους ή/και την ομαδική θεραπεία με τη μέθοδο της ΓΣΨ.

Η ΓΣΨ, μπορεί να βοηθήσει σε ένα μεγάλο εύρος δυσκολιών όπως: Καθημερινές δυσκολίες, διαταραχή πανικού, φοβίες, διαταραχές ύπνου, ψυχώσεις, διπολική διαταραχή, διαταραχές πρόσληψης τροφής, μετατραυματικό στρες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, σωματόμορφες διαταραχές, κατάθλιψη, αυτοκτονικότητα, πένθος, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, διαταραχές προσωπικότητας, διαταραχή γενικευμένου άγχους, κ.ά.

Μάθετε περισσότερα